Odpowiedź na pismo Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania kontraktowania leczenia jednego dnia

Z dnia: 29 grudnia 2011

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych otrzymało odpowiedź na pismo z dnia 23 listopada 2011 r. , w którym Minister Zdrowia wyjaśnia przyczyny oraz podstawy prawne opóźnienia w wydaniu zarządzenia Prezesa NFZ i w wyniku tego rozpoczęcia kontraktowania w trybie chirurgii jednego dnia.

Link do pisma

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia