Breaking News :

nothing found
16 września 2021

Nowe zarządzenie Prezesa NFZ

W dniu dzisiejszym Prezes NFZ podpisał zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r.w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W nowy Zarządzeniu wprowadzono następujące zmiany :

– dostsowanie odniesień do znowelizowanej ustawy o świadczeniach,

– możliwość skłądania ofert za pośrednictwem pełnomocnika,

– doprecyzowanie iż skłądane oferty są jawne (poza oczywistą tajemnicą przedsiębiorstwa) – chyba, że świaczeniodawca zastrzeże jej jawność (wzór zastrzeżenia w załączniku nr 8),

– dostosowano sposób odwołania do nowych przepisów w ustawie o świadczeniach.

Link do pełnej treści zarządzenia

Read Previous

III Kongres Medycyny Polskiej

Read Next

Nowy Członek