Nowa wersja projektu ustawy wprowadzającej Sieć Szpitali

Z dnia: 18 grudnia 2011

Ministerstwo Zdrowia przekazało partnerom społecznym nową wersję projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadza sieć szpitali.

Projekt ustawy

OSR

Projekt rozporządzenia 1

Projekt rozporządzenia 2

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia