Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Nowa Pracownia Terapii Endowaskularnej w Szpitalu Bonifratrów

W Szpitalu Bonifratrów otwarta została nowa Pracownia Terapii Endowaskularnej. Pracownia z salą hybrydową wyposażona jest w najwyższej generacji angiograf cyfrowy z ramieniem C umożliwiający zastosowanie innowacyjnych technik terapii wewnątrznaczyniowej. Parametry aparatu zapewniają minimalną ekspozycję na promieniowanie gwarantując pacjentowi najwyższy poziom bezpieczeństwa. Dzięki zaawansowanym narzędziom obrazowania angiograf pozwala na lepszą diagnostykę i wyższy komfort leczenia. W Pracowni wykonywane będą wysokospecjalistyczne zabiegi endowaskularne stanowiące najmniej inwazyjną formę leczenia miażdżycy tętnic (angioplastyka balonowa, implantacja stentu, endarterektomia śródnaczyniowa). Nowooddana pracownia spełnia standardy sali hybrydowej zapewniając bezpieczeństwo i sterylność bloku operacyjnego.

Nowa Pracownię poświęcił Proboszcz Parafii Bożego Ciała ks. Kazimierz Walczak. W uroczystym otwarciu, oprócz personelu szpitala, uczestniczyli przedstawiciele władz Zakonu oraz wykonawcy inwestycji a także inne osoby współpracujące ze Szpitalem i wspierające Oddział. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Dyrektora Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia – Pani Barbara Bulanowska.

Procedury wewnątrznaczyniowe są obecnie wiodącą metodą leczenia miażdżycy tętnic obwodowych. Uzupełnione o zabiegi klasyczne i hybrydowe (czyli połączenie chirurgii klasycznej i wewnątrznaczyniowej) pozwalają na udzielenie pomocy coraz większej liczbie pacjentów ze schorzeniami chorób naczyń wywołanych przez miażdżycę. Tę kompleksową formę opieki nad pacjentem gwarantuje Szpital Bonifratrów, udzielając konsultacji naczyniowych oraz wykonując szeroki zakres zabiegów chirurgicznych i angiologicznych.

Istotą zabiegu wewnątrznaczyniowego jest jego mała inwazyjność, ponieważ wykonywany jest przez nakłucie tętnicy, chory nie wymaga długiej hospitalizacji i szybko może wrócić do normalnej aktywności. Przewagą zabiegów endowaskularnych jest również brak konieczności stosowania znieczulenia ogólnego, co wpływa bezpośrednio na stan zdrowia pacjenta i czas powrotu do zdrowia.

Lekarze Szpitala Bonifratrów w ramach nowowyposażonej Pracowni wykonywać będą wysokospecjalistyczne zabiegi endowaskularne, w tym zabiegi przezskórnej angioplastyki, endarterektomię, czyli wewnątrznaczyniowe usunięcie blaszki miażdżycowej, zabiegi endowaskularnego leczenia tętniaków aorty brzusznej i piersiowej, wewnątrznaczyniowe leczenie tętnic szyjnych polegające na poszerzeniu światła tętnicy szyjnej wewnętrznej z implantacją stentu z zastosowaniem neuroprotekcji, która chroni naczynia mózgu.

Szpital Bonifratrów, podążając za najnowszymi trendami leczenia naczyń, skupiającymi się na coraz częstszym wykorzystywaniu procedur o małej inwazyjności, planuje sukcesywnie zwiększać dostępność zabiegów wewnątrznaczyniowych. W 2013 roku specjaliści Szpitala zamierzają zrealizować o 25% więcej zabiegów endowaskularnych porównaniu do roku ubiegłego.

Pracownia Terapii Endowaskularnej Naczyń działa w Szpitalu od 2004 roku. Wcześniej dysponowała aparatem do badań naczyniowych o zdecydowanie niższych parametrach. Pracownia wykorzystywana jest w szkoleniu lekarzy z całego kraju. Wykonywane w niej zabiegi są elementem międzynarodowych konferencji naukowych. Możliwe jest to przy zastosowaniu technik audiowizualnych i transmisji na żywo zabiegów z pracowni na sale konferencyjne w różnych miastach Polski.
Aparat do zabiegów endowaskularnych wraz z modernizacją pracowni kosztował 2 mln. złotych. Remont został pokryty ze środków własnych Spółki zarządzającej Szpitalem.

Read Previous

Nowy członek w OSSP

Read Next

Projekt założeń – implementacja Dyrektywy