Breaking News :

nothing found
22 października 2021

NIK o realizacji programu zwalczania nowotworów

NIK opublikował ciekawy raport z realizacji przez Ministerstwo Zdrowia programu zwalczania chorób nowotworowych. Ocena jest bardzo krytyczna, NIK zwrócił szczególną uwagę na to, że :

– podejmowane przez Centralne i Wojewódzkie Ośrodki Koordynujące akcje zachęcające Polki do udziału w badaniach cytologicznych i mammograficznych są nieskuteczne,

– pacjenci wciąż zbyt długo czekają na rozpoczęcie leczenia napromieniowaniem, co zmniejsza ich szanse na wyleczenie,

– konieczne jest nadanie Programowi lepszej, nowocześniejszej formuły.

Link do raportu

Read Previous

Stanowisko do projektu Zarządzenia

Read Next

Ważne projekty rozporządzeń