Breaking News :

nothing found
16 września 2021

NIK o płacach w szpitalach

Najwyższa Izba Kontorli zbadała kwestie kosztów zatrudnienia personelu medycznego w stosunku do kosztów funkcjonowania szpitala.

Okazuje się, że koszty zatrudnienia personelu stanowią dominującą część wydatków szpitali ogółem: w skontrolowanych placówkach wyniosły one od ok. 47 proc. do ponad 85 proc. Z kolei koszty zatrudnienia personelu medycznego to od 80 proc. do 90 proc. wszystkich wynagrodzeń.

Większość kontrolowanych szpitali (16 spośród 22) uzyskała w całym badanym okresie ujemny wynik finansowy, a mimo to nadal przeznaczała na wynagrodzenia personelu kwoty przekraczające ich możliwości finansowe.

Link do raportu

Read Previous

Szpital Bonifratrów zaprasza na wirtualny spacer

Read Next

Interpretacja rozporządzenia w sprawie OWU