Breaking News :

nothing found
16 października 2021

Nie ma decyzji co do kontraktowania

2 lipca 2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, w trakcie którego m.in omówiono kwestie kontraktowania świadczeń na 2014 r.

Na wstępnie omawiania tego punktu Prezes NFZ ds. Medycznych poinformował, że pod koniec roku wygasają rozp. koszykowe. Po opublikowaniu nowych rozporządzeń, NFZ opublikuje zarządzenia będące podstawą do ew. kontraktowania. NFZ powołał Zespół, który opracowuje powtarzalne i mierzalne kryteria oceny jakości i bezpieczeństwa chorych oraz mający na celu premiowanie jakości świadczeń. Przedstawiciel MZ poinformował, że do końca tygodnia do konsultacji społecznych zostanie przesłane rozporządzenie koszykowe dotyczące leczenia szpitalnego i AOS. Nad pozostałymi resort jeszcze pracuje, najbardziej opóźniony jest koszyk rehabilitacyjny, gdyż jest przed konsultacjami wewnętrznymi.

Pan Andrzej Mądrala Wiceprezydent Pracodawców RP zapytał się jak ma wyglądać kwestia kontraktowania. Podkreślił, że jest to ważna kwestia gdyż jak szacuje w 8 Oddziałach Wojewódzkich NFZ kończą się umowy z zakresu leczenia szpitalnego.

Sekretarz Stanu w MZ, Pan Sławomir Neumann poinformował, że jeśli zespół programowania prac zarządu przyjmie projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach do programu prac to zostanie przeprowadzona szybka ścieżka legislacyjna nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nowela będzie wprowadzała możliwość aneksowanie umów oraz przeprowadzenie konkursu na poradnie przyszpitalną – czyli na poradnie będące przy szpitalu i osobno AOS.

Finalna decyzja czy będzie kontraktowanie będzie zależała od harmonogramu prac nad podziałem NFZ. Plan MZ jest taki, aby w przyszłym roku przeprowadzić zmiany w NFZ.

Decyzja co do kontraktowaniu zapadnie w ciągu najbliższych tygodni.

Read Previous

107 członek OSSP!

Read Next

Projekt ustawy w konsultacjach