Breaking News :

nothing found
27 września 2021

NFZ zaprasza do udziału w programie opieki koordynowanej

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do udziału w projekcie pt: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemy opieki zrowotnej opieki koordynowanej (OOK)”

W związku z rozpoczęciem przez NFZ projektu Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski, Fundusz zaprasza świadczeniodawców posiadających umowę z NFZ w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i ewentualnie innych zakresach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej do współpracy w ramach projektu.

Celem projektu jest przygotowanie minimum trzech modeli opieki koordynowanej, w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki. Będzie to pierwszy etap, stanowiący bazę do późniejszego przetestowania i wdrożenia do polskiego systemu rozwiązań, mających na celu poprawę standardów organizacyjnych i medycznych, a także wypracowanie modelu finansowania świadczeń, który doprowadzi do integracji i koordynacji w zakresie profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji.

Read Previous

Szkolenie Vivadental

Read Next

Grantem w (prze)dawkowanie – akcja społeczna Szpitala Bonifratrów