Nagroda dla Bonifratrów

Z dnia: 4 marca 2013

Członek OSSP, szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach za projekt „Tutaj rodzi się zaufanie – projekt kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej nad matką i dzieckiem …” został wyróżniony w konkursie Liderzy Zmian w Ochronie Zdrowia w kategorii Zarządzanie bezpieczeństwem pacjentów.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia