Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Ministerstwo przyznaje się do błędów

Ministerstwo Zdrowia 27 grudnia odpisało na wspólne wielokrotne wystąpienia pisemne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Pracodawców RP informujące o problemach związanych z wejściem w życie projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Owe rozporządzenie zmieniane wielokrotnie od września do listopada 2011 r. wprowadziło między innymi obowiązek posiadania pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa operacyjnego dla szpitali wykonujących operacje zaćmy i jaskry oraz koniecznością posiadania przez wszystkie podmioty lecznicze oferujące usługi w ramach chirurgii jednego dnia aparatów USG i RTG w lokalizacji. Problem wynika po pierwsze z braku stosownej ilości pielęgniarek z wykształceniem określonym w rozporządzeniu oraz w terminie dostosowawczym wynoszącym niespełna dwa miesiące.
Minister Zdrowia odpowiadając na pismo przyznał się do błędów i poinformował o rozpoczętych pracach legislacyjnych mających na celu usunięcie błędów w tego rozporządzenia.
Jednocześnie z informacji wynika, że postulat wprowadzenia „pielęgniarki operacyjnej” został zgłoszony w trakcie konsultacji społecznych. Po wnikliwej analizie uwag okazało się, że to NFz postulowało zmianę.

Link do pisma

Z inicjatywy OSSP ma się odbyć posiedzenie Trójstronnego Zespłu ds. Ochrony Zdrowia, który ma wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Read Previous

Nowa wersja projektu ustawy wprowadzającej Sieć Szpitali

Read Next

Odpowiedź na pismo Ministra Zdrowia w sprawie wstrzymania kontraktowania leczenia jednego dnia