Ministerstwo przyznaje się do błędów

Z dnia: 27 grudnia 2011

Ministerstwo Zdrowia 27 grudnia odpisało na wspólne wielokrotne wystąpienia pisemne Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Pracodawców RP informujące o problemach związanych z wejściem w życie projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Owe rozporządzenie zmieniane wielokrotnie od września do listopada 2011 r. wprowadziło między innymi obowiązek posiadania pielęgniarki specjalistki pielęgniarstwa operacyjnego dla szpitali wykonujących operacje zaćmy i jaskry oraz koniecznością posiadania przez wszystkie podmioty lecznicze oferujące usługi w ramach chirurgii jednego dnia aparatów USG i RTG w lokalizacji. Problem wynika po pierwsze z braku stosownej ilości pielęgniarek z wykształceniem określonym w rozporządzeniu oraz w terminie dostosowawczym wynoszącym niespełna dwa miesiące.
Minister Zdrowia odpowiadając na pismo przyznał się do błędów i poinformował o rozpoczętych pracach legislacyjnych mających na celu usunięcie błędów w tego rozporządzenia.
Jednocześnie z informacji wynika, że postulat wprowadzenia „pielęgniarki operacyjnej” został zgłoszony w trakcie konsultacji społecznych. Po wnikliwej analizie uwag okazało się, że to NFz postulowało zmianę.

Link do pisma

Z inicjatywy OSSP ma się odbyć posiedzenie Trójstronnego Zespłu ds. Ochrony Zdrowia, który ma wyjaśnić zaistniałą sytuację.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia