Konsultacje tzw. pakietu kolejkowego

Z dnia: 24 kwietnia 2014

W siedzibie Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej odbyło się spotkanie konsultacyjne tzw. pakietu kolejkowego z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. W trakcie spotkania omówiono kwestię centralizacji systemu ochrony zdrowia i przy proponowanym kształcie NFZ i roli Prezesa NFZ o zasadność utrzymania centrali NFZ , kwestie sposobu ustawiania pacjentów w kolejkach w myśl nowych przepisów, kwestie promes, a także propozycje wydłużenia do 10 lat długości kontraktu na leczenie szpitalne. Poruszona została kwestia zniesienia zasady podległości NFZ pod ustawę o UOKiK i jej możliwe konsekwencje, a także problem aneksowania umów. W trakcie spotkania poruszono także temat zasad tworzenia map potrzeb zdrowotnych oraz zapisy o wycenie świadczeń jak i sposobie kontraktowania w nowym systemie.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia