Breaking News :

nothing found
2 sierpnia 2021

Konferencja pt. „Prywatyzacja szpitali w Europie Środkowo-Wschodniej”

23-24 października 2005 roku w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza odbywać się będzie konferencja pt. „Prywatyzacja szpitali w Europie Środkowo-Wschodniej”.

Konferencja jest trzecią z cyklu spotkań poświęconych prywatnej służbie zdrowia, organizowanych przez EMC Instytut Medyczny S.A. we współpracy z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Szpitali Niepublicznych. Tym razem spotkanie połączono ze zjazdem Zarządu Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (zaplanowanym na 22 października 2005), w którym udział wezmą przedstawiciele ze wszystkich zrzeszonych w Unii krajów.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest zaprezentowanie procesów prywatyzacyjnych szpitali w Europie Środkowo-Wschodniej. W trakcie konferencji podsumowany zostanie dotychczasowy etap przeobrażeń gospodarczych w dziedzinie służby zdrowia, jakie zaszły w tej części świata. Jednocześnie wskazane zostaną możliwe kierunki rozwoju oraz współpracy między poszczególnymi krajami.

Konferencję podzielono na dwie części. Pierwszego dnia – podczas uroczystego otwarcia wystąpią goście honorowi: Jorn Petter KVAMME – specjalista ds. zdrowia z Komisji Europejskiej oraz Prof. Josef Dezsy ze Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych w Austrii, którzy podsumują stan prywatnego rynku usług medycznych wśród krajów członkowskich oraz kandydujących do Unii Europejskiej. Drugiego dnia wystąpią reprezentanci Słowacji, Rumunii, Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy oraz Węgier, Rosji, Estonii i Ukrainy. Dodatkowo swoje doświadczenia w formowaniu procesów prywatyzacyjnych przedstawi Jose Vila NOVA – Prezes Hospital da Trofa z Portugalii.

Do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele władz odpowiedzialni za organizację poszczególnych systemów, reprezentanci resortów zdrowia, właściciele i menedżerowie prywatnych i publicznych jednostek medycznych oraz organizacje zrzeszające takie jednostki z: Polski, Czech, Słowacji, Słowenii, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji i Ukrainy. Spodziewana liczba uczestników to ok. 100-150 osób.

Więcej informacji na stronie: www.emc-sa.pl

Read Previous

Ogólnopolska Konferencja Systemy informatyczne w medycynie – stan aktualny i kierunki rozwoju

Read Next

Forum Biznesu Medycznego MedMarket 2005