Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Konferencja OSSN we Wrocławiu

O roli i miejscu prywatnych szpitali w polskim systemie opieki zdrowotnej dyskutowano podczas konferencji, jaka odbyła się 23 czerwca w hotelu Dorint we Wrocławiu.

Organizatorami konferencji było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z: Instytutem Medycznym EuroMediCare oraz firmą consultingową Sygma z Wrocławia.

Patronat honorowy nad konferencją objęła Henryka Bochniarz, prezes Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych oraz Marian Noga, rektor Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Patroni medialni to: Gazeta Wyborcza i miesięcznik Menedżer Zdrowia.

Spotkanie miało charakter międzynarodowy. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Alberta Sciachi – prezydent Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych, Clive Bath z London International Health Care (instytucji przygotowującej projekty z zakresu zarządzania i organizacji służby zdrowia m.in. dla Banku Światowego i Organizacji Narodów Zjednoczonych), David Pőtz ze Związku Prywatnych Szpitali w Austrii oraz Marek Potysz, dyrektor jednego z największych prywatnych szpitali w Czechach – Nemocnice Podlesi.

Zagraniczni prelegenci prezentowali różnorodne rozwiązania, jakie zastosowano w ich rodzimych krajach. Zwracano uwagę zarówno na płynące z nich korzyści, jak również problemy, z którymi szpitale wciąż się borykają (głównie ustawodawcze).
Alberta Sciachi przedstawiła sytuację prywatnych szpitali w Unii Europejskiej oraz wspólne, międzynarodowe działania, jakie są podejmowane w celu stymulacji dalszego rozwoju rynku usług medycznych.
We wszystkich wystąpieniach podkreślano konieczność równego traktowania podmiotów prywatnych z publicznymi, jako najważniejszą determinantę sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.
Wśród polskich prelegentów wystąpił m.in: prof. dr hab. Jacek Ruszkowski z Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, który wskazywał na korzyści płynące z wprowadzenia niepublicznych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce. Adam Kruszewski, dyrektor inwestycyjny Enterprise Investors oraz dr Maciej Sygit, prezes Sygma Konsulting wykazali kolejno efektywność działalności szpitali prywatnych (widocznych zwłaszcza na tle sektora publicznego), a jednocześnie szereg barier, uniemożliwiających ich dalszy rozwój.
O swoich doświadczeniach na polskim rynku usług medycznych opowiadali m.in. przedstawiciele Zakonu Bonifratrów z Krakowa, Clinica Medica z Gdyni, Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca i Szpitala Specjalistycznego Euromedicare z Wrocławia. Na koniec zaprezentowane zostały stanowiska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych oraz innych organizacji społecznych odnośnie postulowanych zmian systemowych w ochronie zdrowia w Polsce.

Z zaproszenia do udziału w konferencji nie skorzystali przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia. W ostatniej chwili ze swojego wystąpienia zrezygnowali także dwaj dyrektorzy Narodowego Funduszu Zdrowia.
We Wrocławiu spotkali się natomiast członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych, przedstawiciele środowisk biznesowych oraz parlamentarzyści i samorządowcy. Organizatorzy liczą na to, że udział w konferencji oraz prezentowane w jej trakcie poglądy zainspirują wszystkich uczestników i mających wpływ na kształt systemu opieki zdrowotnej do szukania nowych rozwiązań aktualnych problemów służby zdrowia w Polsce.

Read Previous

Stanowisko OSSN

Read Next

Gorąca Linia Medyczna