Breaking News :

nothing found
3 grudnia 2021

Konferencja OSSN

Na konferencji OSSN która odbyła się 18 listopada 2005r. w Gdyni podjęto uchwałę dotyczącą kontraktów członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2006.

Uchwała ta została rozesłana do wszystkich Oddziałów Wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia.

Uchwała Walnego Zgromadzenia
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych
podjęta w Gdyni dnia 18 listopada 2005 roku

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych (OSSN) wyraża poważne zaniepokojenie pogłębiającą się dyskryminacją w dostępie szpitali niepublicznych do środków finansowych będących w dyspozycji Narodowego Funduszu Zdrowia. Działania te mają miejsce mimo ustawowej gwarancji równości dostępu do środków finansowych przez podmioty publiczne i niepubliczne.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych zrzesza jednostki, które jako główną zasadę działalności i nadrzędny priorytet wybrały najwyższą jakość oraz dostępność usług medycznych dla pacjentów. Blisko 90% szpitali zrzeszonych w OSSN uzyskało certyfikat jakości ISO, co w sposób obiektywny obrazuje poziom tych szpitali.

Z niezrozumiałych przyczyn następuje negatywna, podejmowana w trybie administracyjnym, regulacja rynku świadczeniodawców usług szpitalnych. Narodowy Fundusz Zdrowia redukuje w sposób znaczący wartość i zakresy kontraktów. Wypowiada niezgodnie z prawem w sposób jednostronny umowy ze świadczeniodawcami niepublicznymi.

Wynikiem takich działań jest zmniejszająca się od dwóch lat liczba szpitali niepublicznych a w szpitalach dalej funkcjonujących zmniejszająca się liczba łóżek i zatrudnionego personelu medycznego. Skutkuje to negatywnymi konsekwencjami dla tysięcy pacjentów będących pod opieką tych placówek.

Mając świadomość, że środki przeznaczone na kontrakty na rok 2006 muszą być racjonalnie rozdysponowane, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych domaga się ich sprawiedliwego i zgodnego z prawem podziału oraz zachowania prawa pacjenta do swobodnego wyboru placówki leczniczej.

Prezes Zarządu OSSN
Andrzej Sokołowski

Read Previous

Konferencja OSSN

Read Next

Konferencja Marketingu Usług Medycznych „KRAKMEDICA” 2005