Konferencja „odpady medyczne…” pod patronatem OSSP

Z dnia: 17 czerwca 2018

W  dniach 11-13 września 2018 roku odbędzie się konferencja „Odpady medyczne i efektywne zarządzenie jednostką służby zdrowia” organizowana przez firmę ABRYS Sp. z o.o. Tematyka spotkania oscylować będzie wokół postępowania z odpadami medycznymi, ich efektywną segregacją, technologiami unieszkodliwiania oraz stanem gospodarki odpadami w Polsce. Duży nacisk podczas tej konferencji chcemy przeznaczyć na omówienie zagadnień związanych z odpadami medycznymi, zagrożeniom epidemiologicznym oraz zwiększeniu efektywności energetycznej w jednostkach służby zdrowia. Zapraszamy dyrektorów jednostek służby zdrowia, przedstawicieli firm, prezesów spalarni odpadów niebezpiecznych, operatorów instalacji, reprezentantów administracji samorządowej, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Więcej informacji udzieli Państwu Natalia Wierzbicka (M: +48 784 001 825, n.wierzbicka@abrys.pl).

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych objęło to wydarzenie patronatem

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia