Breaking News :

nothing found
26 stycznia 2022

Konferencja Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych w Krakowie

W dniu 4 czerwca br. w Krakowie odbyło się posiedzenie Europejskiej Unii Szpitali Prywatnych (UEHP), której członkiem jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych.

Obrady odbyły się w dostojnych wnętrzach Collegium Maius – jednego z najstarszych obiektów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgromadzeniu przewodniczył Prezes OSSN – Andrzej Sokołowski. W czasie obrad Przewodnicząca UEHP Pani Alberta Sciachi prezentowała dyrektywy Europejskiej Komisji Zdrowia, dotyczące swobodnego przepływu obywateli państw Unii Europejskiej i związane z nim możliwości swobodnego dostępu do usług medycznych. Poruszono kwestie wyrównania poziomu usług w krajach UE, zwracając uwagę na dwa podstawowe kryteria – jakość i dostępność.

Delegacja polska przedstawiła problemy nierównego traktowania w naszym kraju podmiotów publicznych i niepublicznych w kontraktowaniu usług z NFZ oraz wątpliwości co do możliwości uzyskania środków z funduszy europejskich. Uzyskaliśmy zapewnienie poparcia UEHP w obu tych kwestiach.

Strona polska zadeklarowała możliwość zrekonstruowania internetowej witryny www.uehp.org w ramach budżetu przewidzianego przez UEHP. W ramach oszczędności przy budowie portalu zaistniała możliwość współfinansowania przez UEHP konferencji organizowanej przez EuroMediCare we wrześniu br. na temat sytuacji szpitali prywatnych w państwach Europy Wschodniej (byłego bloku socjalistycznego).

Po zakończeniu obrad uczestnicy konferencji zwiedzili komnaty Wawelu i wzięli udział w uroczystej kolacji. W czasie spotkania na Wawelu gościł również Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej – Konstanty Radziwiłł.

Znakomite przygotowanie całej konferencji, co niejednokrotnie podkreślali zaproszeni goście, zawdzięczamy gospodarzowi spotkania – Markowi Krobickiemu, Dyrektorowi Szpitala Zakonu Bonifratrów w Krakowie oraz Zbigniewowi Kowalczykowi – Prezesowi PULSMED w Łodzi.

Read Previous

Konferencja pt. „Szpitale – architektura, technologia, ekonomia”

Read Next

MISTRZ KADR 2004 ROKU W OCHRONIE ZDROWIA