Kolejni Członkowie OSSP z akredytacją CMJ

Z dnia: 10 października 2014

MEDINET sp. z o.o. w zakresie działalności Dolnośląskiego Centrum Chorób Serca Medinet Szpital Wrocław,

ENDOTERAPIA Sp. z o.o. w Warszawie w zakresie działalności Endoterapia Szpitale,

Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o. w zakresie działalności Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach to członkowie OSSP, którzy 8 października br. otrzymali akredytacje Centrum Monitorowania Jakości. Gratulacje!

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia