Kalkulacja wyceny usunięcia zaćmy

Z dnia: 2 stycznia 2014

Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiedział Ogólnopolskiemu Stowarzyszeniu Szpitali Prywatnych na  pismo z prośbą o przedstawienie informacji o sposobie kalkulacji wyceny usunięcia zaćmy zawartej w projekcie zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne.

Oto treść odpowiedzi

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia