Breaking News :

nothing found
4 sierpnia 2021

IV Edycja Konferencji z Cyklu „MENEDŻER SŁUŻBY ZDROWIA”

Kraków, 12 kwietnia 2007 r.
Konferencja jest adresowana do kadry zarządzającej szpitali i ośrodków medycznych różnej skali działania, którzy pragną doskonalić metody zarządzania i optymalizować koszty prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej.

IV Edycja Konferencji z Cyklu MENEDŻER SŁUŻBY ZDROWIA Crown Piast Hotel & Park Kraków, 12 kwietnia 2007 r.

Podstawowym celem placówek medycznych jest świadczenie usług medycznych. Jednak powstanie prywatnych placówek spowodowało, że pojawił się, jak w każdym prywatnym przedsiębiorstwie, drugi aspekt . maksymalizacja zysku. Niestety nie jest łatwo pogodzić obydwa te cele. Czy jednak występują duże różnice i problemy w zarządzaniu placówkami publicznymi i niepublicznymi?

Niezależnie od formy własności, obydwa typy placówek muszą zwiększać efektywność zarządzania, poszukiwać nowych sposobów finansowania oraz zmniejszać koszty. Nie jest to jednak łatwe, biorąc pod uwagę skomplikowaną sytuację prawną, zapotrzebowanie na specjalistów, sprzęt i infrastrukturę. Wymagania te w sposób nieuchronny prowadzą do wzrostu kosztów leczenia, który może być skompensowany tylko poprzez podniesienie efektywności zarządzania oraz stosowanie rozwiązań obniżających koszty.

CEL

Intencją konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń związanych z zarządzaniem placówkami medycznymi, a także przedstawienie rozwiązań, które dzięki optymalizacji kosztów i właściwym metodom zarządzania procesami, pozwolą placówce medycznej na kontynuację rozwoju i trwałe podnoszenie jakości sprawowanej opieki medycznej.

 

ADRESACI

Konferencja jest adresowana do kadry zarządzającej szpitali i ośrodków medycznych różnej skali działania, którzy pragną doskonalić metody zarządzania i optymalizować koszty prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej. Konferencja adresowana jest przede wszystkim do:

  • dyrektorów zarządzających placówkami medycznymi
  • dyrektorów ds. ekonomiczno-finansowych
  • dyrektorów ds. controlingu w szpitalu
  • dyrektorów ds. zarządzania jakością
  • dyrektorów ds. informatyki

Szczegółowe Informacje o konferencji na stronie:
http://www.kkgroup.pl/strony/1/p/331.php

Read Previous

Konferencja KRAKMEDICA 2007

Read Next

XIV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – „Unieszkodliwianie odpadów medycznych”