IOWISZ w konsultacjach

Z dnia: 6 czerwca 2016

Ministerstwo Zdrowia skierowało do konsultacji społecznych nowelizacją ustawy o świadczeniach, która wprowadza do obiegu prawnego tak zwany system IOWISZ – czyli Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Służbie Zdrowia.

Serdecznie zapraszany do zgłaszania uwag do środy – tj. 8 czerwca do końca dnia.

Link do projektu

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia