Breaking News :

nothing found
2 sierpnia 2021

Informacja po Walnym Zgromadzeniu – Zmiany w Zarządzie

21 listopada br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych. W trakcie spotkania dotychczasowy Zarząd zdał sprawozdanie ze swojej 5-letniej kadencji. W podsumowaniu podkreślono prawie dwukrotne powiększenie liczby członków oraz zwrócono uwagę na priorytety dotychczasowego Zarządu : aktywne uczestnictwo w funkcjonowaniu krajowego systemu ochrony zdrowia , uczestnictwo w strukturach europejskich oraz działalność w sferze ekonomii. W ostatniej kadencji OSSP dwukrotnie brało udział w Forum Ekonomicznym w Krynicy, zorganizowało czterokrotnie Kongres Szpitali Prywatnych, brało udział w Europejskim Kongresie Szpitali Prywatnych w Paryżu, brało udział w targach w Kijowie, przygotowało ponad 75 stanowisk do projektów aktów prawnych. Ponadto OSSP podjęło działania w stronę utworzenia TUW, prace nad stworzeniem systemowej opieki prawnej dla szpitali oraz budowę grupy zakupowej dla szpitali.

W trakcie posiedzenia odbyły się wybory nowego składu Zarządu. Prezesem pozostał Andrzej Sokołowski, zaś ponownie do Zarządu wybrani zostali Zbigniew Kowalczyk, Jarosław Pinkas, Krzysztof Macha, Andrzej Mądrala oraz Adam Rozwadowski. W skład Zarządu weszły także dwie nowe osoby Anna Szczerbak (Prezes Zarządu Nafis) oraz Marcin Szulwiński (Prezes Grupy Nowy Szpital). Serdecznie gratulujemy !

Jednocześnie z ubiegania się o reelekcje zrezygnował Piotr Gerber, któremu za dotychczasowe zaangażowanie Zarząd i Członkowie serdecznie podziękowali.

Read Previous

OSSP w OPM

Read Next

Liczba porodów w Szpitalu Zdrowie w Kwidzynie wzrosła o blisko 11 proc.