Breaking News :

nothing found
16 października 2021

Informacja po spotkaniu TK ds. ochrony zdrowia

24 kwietnia br. w trakcie posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia Minister Zdrowia poinformował, że w przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia skieruje do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmieni ustawy o działalności leczniczej, który będzie m.in. zawierał dobrowolność ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. Ponadto Ministerstwo Zdrowia pracuje nad projektem rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, którego celem będzie zniesienie obowiązku zatrudniania pielęgniarki operacyjnej przy wykonywaniu operacji jaskry i zaćmy.

Pełna informacja z posiedzenia

Read Previous

SALMED dziękuje OSSP

Read Next

Ważne projekty rozporządzeń