Breaking News :

nothing found
16 października 2021

Informacja po konferencji w Legionowie

6 listopada w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej odbyła się konferencja pt. „Jak zorganizować dobry szpital powiatowy”. Organizatorami tego wydarzenia było Starostwo Powiatowe w Legionowie i Związek Powiatów Polskich. Patronat honorowy nad konferencją objęło Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Spotkanie zgromadziło blisko 100 przedstawicieli samorządów oraz szpitali powiatowych.

„Bardzo się cieszę, że konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem samorządowców. Mam nadzieję, że podczas spotkania przedstawiciele samorządów zwiększyli swoją wiedzę dotyczącą organizacji dobrego szpitala powiatowego” – powiedział Piotr Gerber, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych oraz Prezes EMC Instytut Medyczny SA.Podczas pierwszej części Marek Wójcik, Zastępca Sekretarza Generalnego Związku Powiatów Polskich wystąpił z prezentacją dotyczącą dopasowania struktur lokalnych zakładów opieki zdrowotnej do potrzeb zdrowotnych mieszkańców z perspektywy obecnej sytuacji szpitali powiatowych.

Natomiast Andrzej Krupa, ekspert w dziedzinie controllingu medycznego, przedstawił analizę zapotrzebowania na usługi medyczne mieszkańców na przykładzie Powiatu Legionowskiego. Wskazywał na brak wieloprofilowego szpitala w ponad 100 tys. powiecie. Obecnie mieszkańcy Legionowa muszą korzystać ze szpitali w Warszawie lub sąsiednich powiatach.

Kolejnym prelegentem był Mirosław Jeleniewski, Z-ca Dyrektora ds. medycznych Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, który przestawił współpracę samorządu z NFZ na etapie planowania i realizacji inwestycji w ochronie zdrowia.

Po przerwie Maciej Sygit – Wiceprezes Zachodniej Izby Gospodarczej we Wrocławiu, a jednocześnie Prezes SYGMA Business Consulting zaprezentował start up jako jeden z modeli inwestycyjnych w ochronie zdrowia.
Następnie Piotr Gerber, Wiceprezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych i Prezes EMC Instytut Medyczny zaprezentował doświadczenia wrocławskiej spółki we współpracy z samorządem, przed, po i w trakcie inwestycji w szpital powiatowy.

Ostatnim prelegentem był Józef Halarewicz, Sekretarz Powiatu Ząbkowickiego, który przedstawił doświadczenia związane z przekształceniem szpitala powiatowego z punktu widzenia samorządu.

Read Previous

Gratulacje

Read Next

MML otrzymał nagrodę