Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2022

Informacja po Konferencji POLFARM

W dniu 14 czerwca br. w Warszawie odbyła się XIX edycja Ogólnopolskiego Kongresu Farmaceutycznego POLFARM, poświęconego programom lekowym i chemioterapii po wejściu w życie Ustawy refundacyjnej.

Partnerem Merytorycznym Kongresu była Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka reprezentowana przez dr hab. Marcina Matczaka, Partner w Kancelarii DZP i Michała Czarnucha, Associate w Kancelarii DZP.

Tematy, które rodziły burzliwe dyskusje to: opis nowej procedury uzyskania refundacji, zasada cen minimalnych, kwestia bezpieczeństwa prowadzenia działalności w oparciu o komunikaty Ministra Zdrowia, okres przejściowy, oraz umowy przetargowe.

Prelegenci w sposób wyczerpujący odpowiadali na zadawane z sali pytania. Na początku obrad przedstawili uczestnikom tryb, terminy, oraz uprawnienia i obowiązki wnioskodawcy, jeśli chodzi o nową procedurę uzyskania refundacji, w kontekście programów lekowych i chemioterapii. Następnie przeszli do problematyki zasady cen maksymalnych. W szczególności skoncentrowali się na opisie cen w łańcuchu dystrybucji (biorąc pod uwagę komunikat Ministra Zdrowia), a także sposób liczenia cen maksymalnych. Nie bez znaczenia była również kwestia dodatkowych wymogów i ograniczeń, jak choćby zakazem przekazywania zachęt i zasadą jednolitości warunków umów.

W trakcie Kongresu obaj Moderatorzy omówili komunikaty wydane przez Ministra Zdrowia w kontekście podjętego tematu. Z jednej strony dokonali oceny mocy wiążącej komunikatów, z drugiej dogłębnie przeanalizowali ryzyka, zagrożenia i sankcje, na przykład w sytuacji, gdy Ministerstwo zmieni sposób interpretacji przepisów wyrażonych w komunikatach. Na koniec tej części konferencji został scharakteryzowany okres przejściowy dla przedsiębiorstw.

W ostatniej części Kongresu podjęto temat umów przetargowych, zwłaszcza jeśli chodzi o wzajemne relacje przepisów Ustawy refundacyjnej i Prawa zamówień publicznych oraz w jakiej sytuacji konieczna będzie modyfikacja umów przetargowych. Ponadto mecenasi starali się odpowiedzieć na pytanie, co firmy powinny zrobić w sytuacji, gdy nowa cena sprzedaży jest znacząco niższa od ceny określonej w umowie przetargowej (czy istnieje możliwość bezpiecznego rozwiązania umowy w takiej sytuacji).

Duża ilość pytań i trudnych kwestii, poruszanych przez uczestników w trakcie Kongresu świadczy o sporym zainteresowaniu i wielu niejasnościach, co stanowi punkt wyjścia, dla kolejnych edycji. Najbliższą, Europejskie Centrum Biznesu planuje już na jesień – po więcej szczegółów zapraszamy na stronę www.polfarm.biz.

Read Previous

Zaproszenie na Konferencję

Read Next

Nowy plan finansowy NFZ