Breaking News :

nothing found
16 września 2021

Informacja o Stanowisku OSSP

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych od września od momentu przekazania do konsultacji projektu rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego podejmowało wiele działań broniących interesy wszystkich członków. W związku z opublikowaniem w dniu 29 września br. projektu zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne gros działań skoncentrował się na umożliwieniu dalszego kontraktowania leczeniu w trybie jednego dnia. Wszystkie pisma wysyłane do Ministerstwa Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia postulowały o opóźnienie procesu kontraktowania dla trybu jednodniowego do czasu wyjaśnienie zmieniających się niezwykle szybko rozporządzeń Ministra Zdrowia określających wymagania stawiane szpitalom. Wnioskowaliśmy o dłuższe vacatio legis dla wchodzących zmian uważając, że pozwoli to dostosować się szpitalom do nowych wymogów. Komunikacja medialna, włącznie z konferencją prasową zorganizowaną w Katowicach, była skoncentrowana na pokazaniu problemów wszystkich szpitali jednodniowych oraz wskazaniu decydentom możliwości ich rozwiązania. W załączeniu upubliczniamy oficjalne stanowiska, przygotowywane przez OSSP lub z inicjatywy OSSP, do projektów zarządzeń lub rozporządzeń, oraz apele do Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.

 1. Pismo przewodnieStanowisko do projektu Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunkow zawierania i realizacji umów w rodzaju : leczenie szpitalne na 2012 r.
 2. Stanowisko do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwaranotwanych z zakresu leczenia szpitalnego
 3. Pismo w do Prezesa NFZ w sprawie kontraktowania w trybie leczenia jednego dnia
 4. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie zmiany wymogów dt. leczenia jednego dnia
 5. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie przesunięcia kontraktownia o kwartał
 6. Pismo do Ministerstwa Zdrowia w sprawie wyższych wymogów w leczeniu planowym
 7. Komunikat wspierający chirurgię jednego dnia
 8. Komunikat dt. wyższych wymogów szpitali jednego dnia
 9. Komunikat wspierający chirurgię jednego dnia
 10. Pismo do Ministra Zdrowia z prośba o spotkanie
 11. Pismo do Prezesa NFZ z prośba o spotkanie
 12. Pismo w sprawie rejestrów – prośba o interpretację
 13. Pismo do Ministra Zdrowia w sprawie szerszej intepretacji definicji pielęgniarek operacyjnych

Read Previous

Od stycznia chorzy będą czekać dłużej na operację

Read Next

Nowa wersja projektu ustawy wprowadzającej Sieć Szpitali