Breaking News :

nothing found
28 lipca 2021

Gorąca Linia Medyczna

Projekt Gorącej Linii opiera się na wzajemnej współpracy prywatnych placówek w oferowaniu pomocy pacjentom indywidualnym i ich rodzinom. Polega na organizacji opieki medycznej w trakcie wakacyjnych i służbowych wyjazdów do innych rejonów Polski.
Jeżeli na przykład pacjent z wrocławskiego Szpitala EuroMediCare podczas swojego urlopu w Sopocie będzie potrzebował opieki medycznej to najłatwiej mu będzie zwrócić się o pomoc do najbliżej umiejscowionego ze szpitali skupionych w sieci, czyli w tym wypadku do Clinica Medica w Gdyni. Informacji na temat możliwych form pomocy zasięgnąć można przez telefon. Jeżeli wymagana usługa nie leży w zakresie usług tego szpitala, to wtedy jednostka ta podejmie się znalezienia właściwego specjalisty w najbliższej okolicy.
Głównym założeniem projektu jest ułatwienie pacjentom dostępu do lekarzy specjalistów, poprzez bezpośrednie skontaktowanie ich ze sobą w ramach stosownych rekomendacji. Chodzi o to, aby Pacjenci nie czuli się zagubieni w obcym dla siebie otoczeniu i w każdym momencie mogli skorzystać z konsultacji z osobą kompetentną, która doradzi najlepsze w określonej sytuacji rozwiązanie.

Każdy z ośrodków, biorących udział w projekcie dysponuje własną bazą danych o usługach medycznych dostępnych w „jego terenie” z podziałem na szpitale i specjalistów, których może polecić zgłaszającym się do niego pacjentom. Główne kryteria brane pod uwagę podczas opracowywania bazy to, poza rodzajem świadczeń także: wysoki standard usług, dobre warunki higieniczne oraz sprawna obsługa.
Wyboru placówki, w której Pacjent chciałby być leczony, może dokonać także samodzielnie, korzystając z informacji zawartych w specjalnym biuletynie, który otrzymuje za darmo. Informator rozsyłany jest pocztą na adres domowy Pacjenta wraz z kartą identyfikacyjną, uprawniającą go do korzystania z pomocy wszystkich szpitali, ujętych w biuletynie. Poza mapą ośrodków i ich danymi teleadresowymi biuletyn zawiera informację o zakresie prowadzonych przez nie działalności.

Usługa dostępna będzie od sierpnia do końca roku.

Projekt „Gorącej linii medycznej” jest wstępem do dalszej współpracy szpitali prywatnych, zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Niepublicznych. Służyć ma upowszechnianiu wysokiej jakości usług oraz wypracowaniu jednolitego standardu obsługi pacjentów.

Placówki uczestniczące w projekcie:

CENTRUM MEDYCZNE BIEŃKOWSKI (Bydgoszcz)
tel. (052) 3452999

Clinica Medica (Gdynia)
tel. (058) 6615055, 0501 288855

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie (Kraków)
tel. (012) 4305523, 0507 585175

Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus (Leszno)
tel. (065) 5297822

NZOZ Pulsmed Sp. z o.o. (Łódź)
tel. (042) 6333275

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zbigniewa Zagórskiego Sp. z o.o. (Nałęczów)
tel. (081) 5015799

Prywatna Lecznica Certus (Poznań)
tel. (061) 8604369, 8604370

NZOZ Intermedica Klinika Okulistyczna (Poznań, Kraków)
tel. (061) 8267067, 8267069

Klinika Salus (Słupsk)
tel. (059) 8401940, 8401941

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie (Szklarska Poręba)
tel. (075) 6436400

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. (Warszawa)
tel. (022) 8473313, 8531644

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ (Wrocław)
tel. (071) 3270167, 3270291

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna (Wrocław)
tel. (071) 3566400, 3566401

Read Previous

Konferencja OSSN we Wrocławiu

Read Next

Konferencja prasowa