Gorąca Linia Medyczna

Z dnia: 28 czerwca 2003

Projekt Gorącej Linii opiera się na wzajemnej współpracy prywatnych placówek w oferowaniu pomocy pacjentom indywidualnym i ich rodzinom. Polega na organizacji opieki medycznej w trakcie wakacyjnych i służbowych wyjazdów do innych rejonów Polski.
Jeżeli na przykład pacjent z wrocławskiego Szpitala EuroMediCare podczas swojego urlopu w Sopocie będzie potrzebował opieki medycznej to najłatwiej mu będzie zwrócić się o pomoc do najbliżej umiejscowionego ze szpitali skupionych w sieci, czyli w tym wypadku do Clinica Medica w Gdyni. Informacji na temat możliwych form pomocy zasięgnąć można przez telefon. Jeżeli wymagana usługa nie leży w zakresie usług tego szpitala, to wtedy jednostka ta podejmie się znalezienia właściwego specjalisty w najbliższej okolicy.
Głównym założeniem projektu jest ułatwienie pacjentom dostępu do lekarzy specjalistów, poprzez bezpośrednie skontaktowanie ich ze sobą w ramach stosownych rekomendacji. Chodzi o to, aby Pacjenci nie czuli się zagubieni w obcym dla siebie otoczeniu i w każdym momencie mogli skorzystać z konsultacji z osobą kompetentną, która doradzi najlepsze w określonej sytuacji rozwiązanie.

Każdy z ośrodków, biorących udział w projekcie dysponuje własną bazą danych o usługach medycznych dostępnych w „jego terenie” z podziałem na szpitale i specjalistów, których może polecić zgłaszającym się do niego pacjentom. Główne kryteria brane pod uwagę podczas opracowywania bazy to, poza rodzajem świadczeń także: wysoki standard usług, dobre warunki higieniczne oraz sprawna obsługa.
Wyboru placówki, w której Pacjent chciałby być leczony, może dokonać także samodzielnie, korzystając z informacji zawartych w specjalnym biuletynie, który otrzymuje za darmo. Informator rozsyłany jest pocztą na adres domowy Pacjenta wraz z kartą identyfikacyjną, uprawniającą go do korzystania z pomocy wszystkich szpitali, ujętych w biuletynie. Poza mapą ośrodków i ich danymi teleadresowymi biuletyn zawiera informację o zakresie prowadzonych przez nie działalności.

Usługa dostępna będzie od sierpnia do końca roku.

Projekt „Gorącej linii medycznej” jest wstępem do dalszej współpracy szpitali prywatnych, zrzeszonych w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Szpitali Niepublicznych. Służyć ma upowszechnianiu wysokiej jakości usług oraz wypracowaniu jednolitego standardu obsługi pacjentów.

Placówki uczestniczące w projekcie:

CENTRUM MEDYCZNE BIEŃKOWSKI (Bydgoszcz)
tel. (052) 3452999

Clinica Medica (Gdynia)
tel. (058) 6615055, 0501 288855

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie (Kraków)
tel. (012) 4305523, 0507 585175

Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus (Leszno)
tel. (065) 5297822

NZOZ Pulsmed Sp. z o.o. (Łódź)
tel. (042) 6333275

Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Zbigniewa Zagórskiego Sp. z o.o. (Nałęczów)
tel. (081) 5015799

Prywatna Lecznica Certus (Poznań)
tel. (061) 8604369, 8604370

NZOZ Intermedica Klinika Okulistyczna (Poznań, Kraków)
tel. (061) 8267067, 8267069

Klinika Salus (Słupsk)
tel. (059) 8401940, 8401941

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii NZOZ w Szklarskiej Porębie (Szklarska Poręba)
tel. (075) 6436400

Centrum Medyczne Damiana Sp. z o.o. (Warszawa)
tel. (022) 8473313, 8531644

Dolnośląskie Centrum Chorób Serca Medinet NZOZ (Wrocław)
tel. (071) 3270167, 3270291

EMC Instytut Medyczny Spółka Akcyjna (Wrocław)
tel. (071) 3566400, 3566401

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia