Dopłata 10% i kolejki się skrócą

Z dnia: 28 września 2017

Postulat współpłacenia za opiekę medyczną przez pacjentów pojawia się w Polsce od wielu lat i jest popierany m. in. przez pracodawców oraz środowisko lekarskie.  Żaden  rząd nie zdecydował się jednak na wprowadzenie takiego systemu w życie, choć niedofinansowanie polskiej ochrony zdrowia jest widoczne, a kolejki do lekarzy coraz dłuższe – podkreśla Andrzej Sokołowski, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych (OSSP).

Zapraszamy do przeczytanie pełnej wypowiedzi Prezesa OSSP o roli współpłacenia opublikowanej w „polityce zdrowotnej”

Wiecej

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia