Breaking News :

nothing found
27 września 2021
  1. Home
  2. Stanowisko OSSP

Kategoria: Stanowisko OSSP

Rok 2017

Stanowisko do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Read More

Rok 2016

Stanowisko wobec projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia kryteriów oceny ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Stanowisko Pracodawców RP wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki…

Read More