Rok 2016

1 lipca 2016 – sprawozdanie ze spotkania z p. Konstantym Radziwiłłem – Ministrem Zdrowia oraz p. Piotrem Warczyńskim – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Zdrowia, 4 lipca 2016 – sprawozdanie z posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony…

Read More