Breaking News :

nothing found
24 stycznia 2021

Gorąca Linia Medyczna

Projekt Gorącej Linii opiera się na wzajemnej współpracy prywatnych placówek w oferowaniu pomocy pacjentom indywidualnym i ich rodzinom. Polega na organizacji opieki medycznej w trakcie wakacyjnych i służbowych wyjazdów do innych rejonów Polski.

Read More

Konferencja OSSN we Wrocławiu

O roli i miejscu prywatnych szpitali w polskim systemie opieki zdrowotnej dyskutowano podczas konferencji, jaka odbyła się 23 czerwca w hotelu Dorint we Wrocławiu. Organizatorami konferencji było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych i Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa…

Read More

Stanowisko OSSN

Stanowisko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce (w oparciu o stanowisko przedstawione przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy)

Read More