Aktualności 2018

Gratulacje dla Prezesa NFZ

Z dnia: 1 lipca 2018

Prezes OSSP, Andrzej Sokołowski, w imieniu Członków Stowarzyszenia przesłał gratulacje p. Andrzejowi Jacynie z okazji mianowania na stanowisko Prezesa NFZ.

Gratulacje_Prezes_NFZ

Godło „Teraz Polska” dla Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej

Z dnia: 1 lipca 2018

Godło „Teraz Polska”  do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego opracowanego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o.

Godło „Teraz Polska” w kategorii Innowacje zostało przyznane dla Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej do prowadzenia terapii metodą Skarżyńskiego opracowanego przez Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. – „To dla nas bardzo ważna nagroda. Dwa lata temu zostaliśmy wyróżnieni za usługi w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji słuchu i mowy przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań telemedycznych. Dzisiaj ponownie znaleźliśmy się w gronie laureatów. To dowód na to, że sprawny rozwój naszej firmy idzie w parze z dostarczaniem najlepszych usług i produktów” – mówi prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński, członek Zarządu Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o. – „Jestem dumny z tej nagrody, zwłaszcza, że rekomendacji do Godła Promocyjnego „Teraz Polska” udzieliła nam Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.”

Terapia SPPS metodą Skarżyńskiego to innowacyjna metoda stosowana u osób z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego. Poza zmysłem słuchu stymuluje i angażuje także wzrok oraz dotyk, pobudza ich wzajemną koordynację i pozwala małemu pacjentowi lepiej zintegrować odbierane bodźce. Tym, co wyróżnia tę metodę, jest połączenie stymulacji słuchowej z treningiem psychologicznym. Daje to o wiele większe możliwości efektywnego oddziaływania na osoby borykające się z trudnościami z przetwarzaniem słuchowym

Jest to kolejny polski innowacyjny produkt, który wzmacnia pozycję krajowej medycyny na świecie.

Radomskie Centrum Onkologii ma kontrakt na chirurgie!

Z dnia: 18 czerwca 2018

Od 1 lipca 2018 roku Radomskie Centrum Onkologii będzie leczyć pacjentów  w zakresie chirurgii onkologicznej. Procedurę  sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Od tej pory szpital staje się specjalistyczną placówką mogącą w sposób kompleksowy leczyć pacjentów z chorobami nowotworowymi.

W tej chwili  RCO  posiada kontrakt na radioterapię i chemioterapię, do pełnego leczenia onkologicznego brakowało jedynie chirurgii onkologicznej

O kontrakt  dla RCO apelowali radni miejscy z Radomia, Stowarzyszenie Amazonek „Dana” w Radomiu oraz sami pacjenci.

„Cieszymy się, że Narodowy Fundusz Zdrowia wysłuchał głosu chorych, bo to oni są tu najważniejsi. Dzięki tej decyzji pacjenci z Radomia  mają na miejscu kompleksowy szpital onkologiczny”- mówi Dorota Ząbek, dyrektor RCO.

Zgodnie z decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia od lipca szpital planuje rozpocząć leczenie chirurgiczne najczęściej występujących nowotworów.

Radomskie Centrum Onkologii oficjalnie otwarto 2 lata temu. W ubiegłym roku szpital otrzymał  imię Bohaterów Radomskiego Czerwca 76’ Placówka została zakwalifikowana do  systemu podstawowego zabezpieczenia świadczeń szpitalnych  czyli tzw. „sieci szpitali”.

Radomskie Centrum Onkologii posiada  w tej chwili 100  łóżek dla pacjentów, z czego ponad 20 będzie przeznaczonych dla oddziału chirurgii onkologicznej.

Radomskie Centrum Onkologii zatrudnia  specjalistów onkologów klinicznych,   onkologów radioterapeutów, specjalistów chirurgii onkologicznej, ginekologii onkologicznej, a także psychologów, rehabilitantów, specjalistów medycyny nuklearnej oraz lekarzy innych specjalizacji.

Szpital wyposażony jest w  2  nowoczesne  sale operacyjne  i oddział opieki pooperacyjnej.

W planach placówki jest ubieganie się o kolejne kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, między innymi na PET (Pozytonowa Tomografia  Emisyjna). Szpital jako jedyny w Radomiu i okolicach posiada urządzenie do wykonywania tego typu badań.

Konferencja „odpady medyczne…” pod patronatem OSSP

Z dnia: 17 czerwca 2018

W  dniach 11-13 września 2018 roku odbędzie się konferencja „Odpady medyczne i efektywne zarządzenie jednostką służby zdrowia” organizowana przez firmę ABRYS Sp. z o.o. Tematyka spotkania oscylować będzie wokół postępowania z odpadami medycznymi, ich efektywną segregacją, technologiami unieszkodliwiania oraz stanem gospodarki odpadami w Polsce. Duży nacisk podczas tej konferencji chcemy przeznaczyć na omówienie zagadnień związanych z odpadami medycznymi, zagrożeniom epidemiologicznym oraz zwiększeniu efektywności energetycznej w jednostkach służby zdrowia. Zapraszamy dyrektorów jednostek służby zdrowia, przedstawicieli firm, prezesów spalarni odpadów niebezpiecznych, operatorów instalacji, reprezentantów administracji samorządowej, przedstawicieli stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz wszystkich zainteresowanych tematyką sprawnego zarządzania pionem technicznym szpitali i usprawnieniem funkcjonowania placówek medycznych.

Więcej informacji udzieli Państwu Natalia Wierzbicka (M: +48 784 001 825, n.wierzbicka@abrys.pl).

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych objęło to wydarzenie patronatem

 

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia