Aktualności 2017

Projekty zarządzeń Prezesa NFZ

Z dnia: 14 kwietnia 2017

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia skierował do konsultacji projekty zarządzeń, którego celem jest ujednolicenie wartości punktu NFZ w AOS i leczeniu szpitalnym, co umożliwi rozliczanie świadczeń w ramach ryczałtu. Jednocześnie Prezes zaproponował podniesienie wartości punktu w leczeniu szpitalnym o 2 zł. Link do projektów

Prośba o zawetowanie projektu ustawy o sieci szpiali

Z dnia: 11 kwietnia 2017

Z inicjatywy Pracodawców RP zostało wysłane pismo do Prezydenta RP z podpisani kluczowych reprezentatywnych organziacji pracodawców z prośba o zawetowanie projektu ustawy o sieci szpitali.

Pismo do Prezydenta RP

Zdaniem MZ nie było dyskryminacji

Z dnia: 27 marca 2017

Prezes OSSP otrzymał pismo od Ministra Zdrowia w sprawie dyskryminacji szpitali o mniejszym kontrakcie (poprzez zastosowania wyższego współczynnika przy finansowaniu) kosztem tych o większym. Zdaniem MZ dyskryminacja w tym przypadku nie miała miejsca.

Pismo z Ministerstwa Zdrowia

Szpital Ujastek ma akredytację CMJ

Z dnia: 27 marca 2017

Szpital Ujastek z Krakowa, należący do grupy Neomedica otrzymał akredytację jakości MZ. Zarząd składa serdecznie gratulacje swojemu Członkowi.

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia