Breaking News :

nothing found
19 stycznia 2021
  1. Home
  2. Aktualności 2013

Kategoria: Aktualności 2013

Konferencja pod patronatem OSSP

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „IT w Służbie Zdrowia„, która odbędzie się 26.03.2013 we Wrocławiu, w hotelu Orbis. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji zakładów opieki zdrowotnej.

Read More

Informacja o przekształceniach

Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o przekształceniach szpitali od 1999 r. oraz o zadłużeniu szpitali publicznych. Informacja o przekształceniach Zadłużenie szpitali

Read More

Nagroda dla Bonifratrów

Członek OSSP, szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach za projekt „Tutaj rodzi się zaufanie – projekt kompleksowej poprawy bezpieczeństwa i jakości opieki medycznej nad matką i dzieckiem …” został wyróżniony w konkursie Liderzy…

Read More

Prezentacje zmiany systemu

W trakcie posiedzenia plenarnego Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno – Gospdoarczych Minister Zdrowia przedstawił dwie prezentacje – jedną o planowanych zmianach w systemie ochrony zdrowia i drugą opisującą zmiany w zakresie podziału NFZ. Prezentacja systemu…

Read More

OSSP w mediach

W Pulsie Biznesu z 25 lutego br. ukazał sie artykuł o niekorzystnych rozwiązaniach z punktu widzenia szpitali prywatnych zawartych w projekcie założeń do projektu ustawy o instytucjach systemu ubezpieczenia zdrowotnego. W artykule znajduje się komentarz…

Read More

Ankieta – wymogi zatrudnienia pielęgniarek

Ministerstwo Zdrowia wysłało Pracodawcom RP prośbę o wypełnienie ankiety dotyczącej minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Bardzo prosimy o wypełnienie tej ankiety przez każdego członka OSSP i odesłanie na adres g.byszewski@ossp.org.pl Link do pisma Link…

Read More

Projekt założeń – implementacja Dyrektywy

Ministerstwo Zdrowia przekazało do konsultacji społecznych założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.…

Read More

Nowa Pracownia Terapii Endowaskularnej w Szpitalu Bonifratrów

W Szpitalu Bonifratrów otwarta została nowa Pracownia Terapii Endowaskularnej. Pracownia z salą hybrydową wyposażona jest w najwyższej generacji angiograf cyfrowy z ramieniem C umożliwiający zastosowanie innowacyjnych technik terapii wewnątrznaczyniowej. Parametry aparatu zapewniają minimalną ekspozycję na…

Read More

Nowy członek w OSSP

Uprzejmie informujemy, że do OSSP przystąpił nowy członek – CRH Żagiel Med Sp. z o.o. Serdecznie zapraszamy na stronę członka.

Read More

OSSP rośnie w siłę

Do OSSP w ostatnich tygodniach dołączyli nowi członkowie. Po zaktualizowaniu sumy kontraktów wszystkich członków OSSP okazało się, że realizujemy umowy z NFZ na poziomie ok. 850 mln zł, co odpowiada 43% wszystkich kontraktów realizowanych przez…

Read More