Breaking News :

nothing found
16 października 2021

Badanie wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej

Zapraszamy do udziału w specjalnym ogólnopolskim badaniu wynagrodzeń w sektorze opieki medycznej. Badanie ma na celu opracowanie rzetelnej informacji na temat wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych personelu medycznego w Polsce. Patronat nad badaniem objęły: Organizacja Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Pracodawców Medycyny Prywatnej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Prywatnych.

Są to organizacje, które wspierają inicjatywy integrujące podmioty publiczne i niepubliczne, mające na celu ich wsparcie w efektywniejszym działaniu.Realizację badania według najlepszych standardów i przy zachowaniu poufności zapewnia niezależna firma doradcza HayGroup, specjalizująca się w badaniu wynagrodzeń.

Wszyscy uczestnicy badania zobowiązują się do dostarczenia do badania aktualnych i rzetelnych informacji płacowych na specjalnych arkuszach analitycznych HayGroup.

Charakter prowadzonych analiz oraz rygorystyczne procedury dotyczące wielkości próby uniemożliwiają zidentyfikowanie danych płacowych nie tylko konkretnych pracowników, ale także organizacji biorących udział w badaniu. HayGroup stosuje między innymi wymóg udziału 4 organizacji, aby dane mogły być opublikowane. Niemożliwe jest porównywanie poszczególnych organizacji między sobą. W raportach wszystkie dane prezentowane są w ujęciu zbiorczym. Ponadto istnieją ograniczenia dotyczące wielkości próby. W świetle ustawy o ochronie danych osobowych informacje płacowe przekazywane są bez podawania nazwisk pracowników, a jedynie kodów pozwalających na zidentyfikowanie poszczególnych osób w dostarczanych przez HayGroup arkuszach analitycznych. Dodatkowym zabezpieczeniem poufności danych jest ograniczenie dostępności raportu jedynie dla organizacji uczestniczących w badaniu.

Dane płacowe w raporcie podsumowującym badanie prezentowane będą w podziale na pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz umowy cywilno – prawne. Raport z badania z pewnością będzie wartościowym źródłem informacji i niezwykle cennym narzędziem dla menedżerów placówek medycznych.

Badania płacowe pomagają zwiększać efektywność systemu zarządzania kapitałem ludzkim i opierać politykę wynagrodzeń na rzetelnych danych rynkowych. Umożliwiają także osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na rynku i zatrzymanie najlepszych pracowników. Co również ważne – pozwalają na optymalizację stałych kosztów i analizę wewnętrznej spójności i konkurencyjności systemu wynagrodzeń grupy pracowników. Ponadto pozwalają na analizę i budowę pakietu świadczeń dodatkowych w oparciu o praktyki rynkowe oraz śledzenie trendów w wynagradzaniu i na rynku pracy.

Jeśli wyrazicie Państwo zgodę na udział w badaniu, przedstawiciel HayGroup skontaktuje się z Państwem w celu przekazania szczegółowych informacji o procesie i badaniu.

Zainteresowanych udziałem w badaniu zapraszamy do kontaktu z firmą HayGroup:

raport_medyczny@haygroup.com

tel. 22 577 44 44

Link do pełnej informacji

Read Previous

Projekt ustawy w konsultacjach

Read Next

Rozporządzenie koszykowe dotyczące leczenia szpitalnego