OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Szpitali Niepublicznych zostało założone w 2002 roku w Gdyni, skupiamy 103 podmioty lecznicze zarządzające ponad 150 szpitalami na terenie całego kraju.

Nasze cele

Wsparcie

Wspieranie inicjatyw systemowych i własnościowych w ochronie zdrowia mających na celu zwiększenie udziału w rynku usług zdrowotnych podmiotów niepublicznych

Reprezentacja

Reprezentowanie zgromadzonych podmiotów wobec organów państwowych

Porozumienie

Przygotowanie wspólnego stanowiska dla płatników za usługi medyczne, dotyczącego systemu ich finansowania

Współpraca

Nawiązywanie ścisłej współpracy z innymi podmiotami i organizacjami w zakresie form zarządzania szpitalami i przekazywanie wzajemne doświadczeń

Samorząd

Uczestnictwo szpitali niepublicznych w pracach samorządów i urzędów centralnych oraz sejmu i senatu dotyczących ochrony zdrowia

Zrzeszenie

Nawiązywanie współpracy z podobnymi organizacjami działającymi na terenie kraju i poza jego granicami

Przydatne linki

Zeszyt statystyczny
Katalog szpitali należących do OSSP
Bezpieczny Zabieg
Medyczna Grupa Zakupowa
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE SZPITALI PRYWATNYCH
Perkuna 24, 81-523 Gdynia